Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten organiseerde in het Siegerpark in Amsterdam PROTOPARK;  creatieve experimenten met de openbare groene ruimte.

Onder het wateroppervlak van een vijvertje wellen 4 synchrone luchtbellen op met een interval van telkens 10 seconde
als referentie aan de gasvorming in de venige ondergrond van Amsterdam.
Waar de uitdijende cirkelgolven elkaar kruisen ontstaat in een oogwenk een geometrische interferentiepatroontje.

zomer 2002