WATEROFFERS voor Broekpolder in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten
opdrachtgever gemeente Heemskerk en Beverwijk

‘Wateroffers’ legt een verband tussen de archeologie in de Broekpolder, het OerIJ met haar kweldereilanden en het waterbeheer in de moderne vinex-wijk. Met ‘Wateroffers’ introduceren wij nieuwe gebruiken en rituelen voor een moderne ‘nederzetting’. Bij pre-historische offerplaatsen in – of bij het water van het OerIJ zijn mysterieuze witte steentjes gevonden. Nu krijgt elk huishouden in de Broekpolder van ons een ‘offersteentje’ uitgereikt. Hierbij gaat het archeologische en geologische verhaal van het landschap samen met het bijzondere watersysteem van de wijk Broekpolder. “Verlaat men de polder dan wordt het steentje geofferd…” Archeologisch onderzoek doet vermoeden dat de ruimtelijke ordening van pre-historische nederzettingen en offerplaatsen in het OerIJ een afspiegeling vormde van de nachtelijke sterrenhemel. In de hedendaagse Broekpolder is een lange singel (de Offersingel) opgespannen tussen 2 rotondes. De rotondes vormen de ‘bron’ en de ‘kolk’. In de Offersingel liggen 4 betonnen (kwelder)eilanden als ‘sterrenbeelden in de Melkweg’; Waterslang, Zwaan, Vissen en Voerman. Het wisselende waterpeil in de Offersingel wordt leesbaar als de eilanden meer of minder boven water uit steken. Leds in het oppervlak van de eilanden lichten ’s nachts op en tekenen de sterrenbeelden in de Offersingel. Ter hoogte van de eilanden groeit in de oever van de Offersingel een ‘fossiele’ waterplant, EQUISETUM FLUVIATILE (holpijp). De sporen van deze plant verspreiden zich via het water, ‘met de stroom mee…’

ontwerp: 2003/2005
start uitvoering: 2005
oplevering: 2011
klik hier voor een boekje over WATEROFFERS