WASTELAND/WARLAND/WETLAND
opdrachtgever; Waterschap Brabantse Delta ism NBKS (=KUNSTLOC)

Het waterschap Brabantse Delta koppelt haar taak als waterbeheerder aan een ruime aandacht voor natuur en cultuur. Zo zijn in de periode 2004-2008 langs Mark en Dintel natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen aangelegd. Tegen de achtergrond van deze werkzaamheden is langs de westelijke oever van de Mark tussen Breda en Terheyden dit landschapskunstwerk gerealiseerd.
WASTELAND WARLAND WETLAND legt verbanden tussen verleden, heden en toekomst van dit gebied.
•Het kunstwerk verbindt natuurontwikkeling op het ‘maaiveld’ met de voormalige rivierbedding daaronder.
•Het legt de archeologie uit de 17e en 18e eeuw naast modern waterbeheer.
•Het linkt overstromingen en inundaties van vroeger aan waterberging van vandaag en morgen.
•Het koppelt ecologie en hydrologie aan landschapskunst.
Het perceel ‘plooit’ onder de druk van veel tegenstrijdige belangen in dit gebied zoals landbouw tegenover landgoed, natuur tegenover industrie, verstedelijking tegenover open landschap, ontwikkelingen van vandaag op sporen van gisteren; Spanning tussen het kunstmatige en het natuurlijke, tussen beheer en ‘de vrije loop’, tussen orde en chaos, tussen doelmatigheid en nutteloosheid, tussen ‘droom en daad’…

ontwerp: 2003 realisatie: 2007/2008
HIER kunt u meer lezen over dit project.