VERKLEURINGEN
kunst in het ‘Bos op Houwingaham’ (noord-oost Groningen) in opdracht van provincie Groningen.

Waar de middeleeuwse veenkolonie Houwingaham ooit is verzwolgen door de zee ligt nu een natuur- en recreatiegebied met waterbergingsfunctie. Bij recent archeologisch onderzoek zijn onder het huidige maaiveld een hallenkerk en twee zogenaamde steenhuizen aangetroffen. Zowel bij archeologische opgravingen als bij de moderne magnetometing worden sporen uit het verleden zichtbaar als verkleuringen in de Nederlandse bodem. Hier wordt dit fenomeen van verkleuring verbeeld door verkleuringen op een betonnen oppervlak. Oxidatiesporen van staalgruis tekenen de vormen van kades en dijken als roestbruine verkleuringen in het beton. De locaties van de archeologische monumenten worden gemarkeerd door elementen van gebakken klei. In de klei zien we de voetprint van de hallenkerk en de twee steenhuizen in reliëf terug. 7 betonnen plateau’s (5 x 5 meter) zijn op 7 strategische plekken verspreid in het gebied en helpen zo de wandelaar zich te oriënteren in het Bos op Houwingaham.

ontwerp; augustus 2008
oplevering; 16 oktober 2013

klik HIER voor meer informatie over dit ontwerp