TRECHTEREN “landinrichting Enschede-Zuid, kunst in de stadsrand”
in opdracht van gemeente Enschede en in samenwerking met de gemeente, DLG-oost en het waterschap Regge en Dinkel.

Gemeente Enschede werkt aan een netwerk van struin-, wandel- en fietspaden rond de stad. Ten zuiden van Enschede kruist dit zogenaamde ‘rondje Enschede’ een open landschap met slootjes, landbouwkavels en smalle weggetjes. Door dit gebied wordt een strook met natuurontwikkeling en een meanderende beek aangelegd.

TRECHTEREN; “Drecht, dracht, tricht” zijn termen die verwijzen naar het latijnse woord ‘trajectum’ in de betekenis van ‘doorgetrokken’, een doorwaadbare plaats in een stroom. In dit projectvoorstel is een TRECHTER een plek waar een pad wordt doorgetrokken over/door de bedding van de beek. Op enkele strategische plekken worden RVS keringen in het beekdal geplaatst. Vanuit de oevers lopen vloeiende bogen naar het midden van de geul, waar ze elkaar net niet raken. Door de vormgeving van een ‘TRECHTER’ ontstaat een vernauwing in het stroomprofiel van de beek. Het water wordt tegen gehouden en opgestuwd tot een vloeiveld. Ook tijdens drogere periodes zal het gebied hierdoor meer water bergen. Het water dat normaal gesproken nauwelijks zou stromen in dit gebied, zal door zo’n TRECHTER even versnellen wat de belevingswaarde vergroot.
TRECHTEREN is een werkwoord en een strategie. De TRECHTERS veroorzaken een gedrag, zowel in het water als bij de wandelaar. Dit gedrag zal condenseren tot een spontaan padenpatroon en een meanderende bedding.
Maar dit is niet vooraf ontworpen, netjes ingetekend en vervolgens nauwkeurig uitgevoerd.

schetsontwerp; september 2009
uitvoering; juni 2012 mmv. Segno d’Arte