OPEN (polder)
Een ontwerp voor de Ooijpolder in opdracht van de provincie Gelderlanden in het kader van de ‘groene en blauwe diensten’ (Stichting Via Natura, Ark Rewilding).

Een ‘sculpturaal’ eiland als landschapskunstwerk en landmark.
Een aarden wal met nissen en coupures vormt een typografisch beeld; een ‘woordbeeld’ met een OPEN betekenis.
Als landmark zal het eiland zichtbaar en leesbaar zijn vanaf de stuwwal ten oosten van Nijmegen.
Een passant kan zich in de nissen nestelen en genieten van de zon en het uitzicht over de Ooijpolder en de stuwwal.

Beheer en onderhoud zijn integraal onderdeel van het kunstwerk.
Door variabel maaibeheer zal het werk er steeds anders uitzien, tegelijkertijd zal het de leesbaarheid versterken.

schetsontwerp: 2006
uitvoering; 2010 / 2011

klik hier voor een boekje over dit project