DE MANDERCIRKELS
Gemeente Tubbergen, Provincie Overijssel eigenaar: Landschap Overijssel ism Kunst en Cultuur Overijssel.

Een kunstwerk op de sporen van een landbouwkundig expriment uit 1929. Vanaf dat jaar liet textielfabrikant Jannink in de Noordelijke Manderheide twee cirkelvormige akkers aanleggen met een doorsnede van respectievelijk 378 en 343 meter. De akkers werden in een spiraal bewerkt, zodat de ploeg niet telkens hoefde te worden gekeerd. In 1991 kocht Stichting Landschap Overijssel het gebied aan met de bedoeling de cirkels terug te geven aan de natuur.
Als MANDERCIRKELS zijn de gigantische percelen in het landschap blijvend verankerd. Een wandelpad met een totale lengte van 2,5 km tekent de cirkels in het landschap. Een greppel en wal markeren de omtrek, een heuvel met jeneverbesstruiken en een omvangrijk labyrint accentueren de middelpunten. Deze ingrepen roepen het beeld in herinnering van de spiraalvormige ploegvoren en van het zaaien en oogsten in de regelmatige cadans van de seizoenen.

HIER krijgt u een filmpje te zien van een vlucht over de Mandercirkels.
HIER kunt een boekje inzien over dit project.
ontwerp: 1993 / oplevering: 1999 / onthulling: mei 2000
In 2005 is het oorspronkelijke ontwerp op details aangepast en verbeterd.
Bij de onthulling van dit project in 2000 is het boek TOPOS verschenen, uitgave Esselink stichting: isbn 90-6947-012-8