EX SITU • IN SITU  van z’n plaats op z’n plek
Maximapark, Leidsche Rijn, Utrecht

Onder het Domplein liggen de resten van een 2000 jaar oud Romeins fort. Het Romeinse rijk viel en het fort stortte in.
De resten werden hergebruikt: daarmee werd de Heilig Kruiskapel gebouwd.
Waar deze Kruiskapel stond, verrees in de Middeleeuwen de gotische Domkerk. Maar tijdens een zware storm in 1674 stortte het middenschip in.
De brokstukken lagen nog anderhalve eeuw tussen de toren en het koor. Daar ligt nu het Domplein.
Op het Domplein werden in het midden van de 20e eeuw platanen geplant. In hun wortels namen deze bomen de sporen op van de rijke geschiedenis van deze plek. Zes van deze platanen moesten plaatsmaken voor de bouw van DOMunder onder het Domplein.
In 2013 zijn de platanen herplant in het Maximapark, als archeologisch monument ‘ex situ’.
Samen vormen de bomen een kruis als verwijzing naar de Heilig Kruiskapel.
De archeologie in hun wortels verbindt de historische stad met haar moderne uitbreiding. De gotische ornamenten zijn overgebleven na de renovatie van de Domtoren. Samen met de platanen hebben zij in 2023 hun plek hervonden hier in het Máximapark. Een ode aan behoud van natuur, historie en materiaal.

Initiatief: Brokkenmákers, Stichting DdM en Stichting Vrienden van het Máximapark.
Mogelijk gemaakt door: BPD Cultuurfonds, Ondernemersfonds Utrecht, Het Initiatievenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Carel Nengerman Fonds, Stitu.
Kunst in de openbare ruimte Utrecht