CV
movie; HET GEHEUGENSPOOR
NRC 'Het Grote Verhaal'
movie; LANDSCHAPSKUNST IN NEDERLAND VAN BOVEN
movie; AERIAL VIEW OVER THE WASSENDE MAAN
movie; FOSSIL RAIN
tekst; Op pad met...
movie; Wassende Maan (crescent) from dusk till dawn
movie; flying above the Mandercircles