COIL

rolled lead
ø35 cm
exhibition SCHAAL EN MAAT
forest of Ypeij, Tytjerk, Friesland

2001