KUNST OVER LANDSCHAP OVER KUNST

KUNST OVER LANDSCHAP OVER KUNST
Expositie van 20-10 tot 10-12-2019 in ACEC Apeldoorn
Show Case II is de 2e editie in een serie thema exposities over kunst in de publieke editie waarin kunst in relatie tot het landschap centraal wordt gesteld. 

Als curator heb ik een concept aangeleverd waarbinnen een vijftal kunstenaars is uitgenodigd met een werk bij te dragen aan deze expositie; Jeroen van Westen en Anne Ausloos, Birthe Leemeijer, Bram Kuypers, herman de vries en ikzelf.
Landschapskunst is; kunst -in, met en over- het landschap; de materialen en de verhalen die het landschap biedt zijn voor deze kunstenaars ‘grondstof’ voor hun kunst.
Het landschap is een onlosmakelijk onderdeel van de kunstwerken, de kunstwerken zijn onbestaanbaar zonder het landschap.
Wat de vijf kunstenaars bindt is hun respect en ontzag voor het landschap.
‘Uiteindelijk heb ik maar één opdrachtgever, en dat is het landschap zelf’ (Jeroen van Westen)

Klik HIER een fotoverslag en teksten over de kunstenaars, de kunstwerken en het openingswoord van Kester Freriks.

 

VLOEDLIJN 1:1250

In 1993 en in 1995 reikte de IJssel bij Deventer tot ruim 7 mtr +NAP en stond het water tot aan de kruin van de dijk. In 2012 wordt gestart met het ontgraven van nevengeulen voor extra waterberging, zodat de kans op herhaling kan worden gereduceerd tot eens in de 1250 jaar.
Met VLOEDLIJN -1op1250- voor de tentoonstelling – Hoog Water! – De Stad • De Rivier – verbeeld ik de tijdspanne tussen -oorzaak en gevolg- van het Ruimte voor de Rivier beleid in Nederland. Ik heb bij Rijkswaterstaat alle rivierstanden bij Deventer tussen 1992 en 2012 opgevraagd en in een grafiek gezet. De grillige grafieklijn is vertaald naar 240 meetmomenten die staan voor 240 maanden (=20 jaar). Dit levert een langgerekt patroon op van meetpunten met concentraties rond een gemiddelde, regelmatige fluctuaties over de jaargetijden met hier en daar uitschieters naar boven en naar beneden.

VLOEDLIJN -1op1250- gaat over meten en markeren, plannen en beheersen, ‘de maakbaarheid van ons landschap’. Ik stel de vraag in hoeverre de grilligheid van de natuur is te bedwingen, te sturen en vast te leggen in een uitgestippeld landschap, met ieder jaar een overstromingskans van 1 op 1250.
De 240 meetpunten zijn gemarkeerd met evenzoveel piketpaaltjes, opgesteld in een strook van 8×60 mtr. Iedere piket heeft een unieke code bestaande uit het jaartal en het maandgetal.
De piketpaaltjes symboliseren het werken in, en het ontwerpen aan het landschap in onze verwoede poging tot beheersing van het onverwachte en het onvoorspelbare. Zoals bij veel van mijn werken is er een blauwdruk, een soort partituur die ik met grote precisie volg. Het eindresultaat oogt echter toevallig, grillig en ongrijpbaar, net als het gedrag van de rivier.

juli 2012.

AGGREGATES

AGGREGATES 
een kunstwerk als onderdeel van de tweejaarlijkse kunstfietsroute ‘Van Hier tot Ginder’ in het prachtige Overijsselse landschap rond Okkenbroek.
.
Slechts enkele weken (soms zelfs een paar dagen) per jaar is de Bosbaan bij Okkenbroek dat waar hij voor is bedoeld, een natuurijsbaan.
Het grootste deel van het jaar is het een prachtige ovale vijver gevuld met (vloeibaar) water.
.
De aggregatietoestand van een stof is de staat waarin een stof zich bevindt, gasvormig, vloeibaar of vast.
Als water bevriest (stolt) ontstaan hexagonale kristallen.
In dit werk met de titel ‘Aggregates’ drijven hexagonale structuren op het water van de Bosbaan.
Elke structuur is opgebouwd uit modulen die op hun beurt bestaan uit 3 elementen, 3 atomen, H2-O; het watermolecuul.
.
juni 2012

LAND-SHAPE

LAND SHAPE / DE STELLING VAN RONDEHOEP
CBK Alphen aan den Rijn

gefreesd en geschuurd masoniet,
ca 4 x 5 mtr.
maart / april 2003

 

 

klik HIER voor een boekje over DE STELLING VAN RONDEHOEP.

WHISPERING GEOMETRY

Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten organiseerde in het Siegerpark in Amsterdam PROTOPARK;  creatieve experimenten met de openbare groene ruimte.

Onder het wateroppervlak van een vijvertje wellen 4 synchrone luchtbellen op met een interval van telkens 10 seconde
als referentie aan de gasvorming in de venige ondergrond van Amsterdam.
Waar de uitdijende cirkelgolven elkaar kruisen ontstaat in een oogwenk een geometrische interferentiepatroontje.

zomer 2002

SEED SOUND

 

 

Een installatie in het waterreservoir van de voormalige watertoren van Oost Souburg
Op de betonnen vloer van de aardedonkere ruimte licht een projectie op van een traag pulserende trilling in water.
De trilling versnelt, de golven raken in cadans, patronen verglijden van strakke geometrie via chaos naar nieuwe ordeningen,
maar telkens keert het proces terug tot de grondtoon, de hartslag…

maart 2001