Parkeerplaats bij fort Vechten, centrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met een capaciteit van 250 auto’s, 100 fietsen en 2 bussen.
In opdracht van de provincie Utrecht, in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten.

Al voor we fort Vechten bezoeken ervaren we een bijzondere plek in het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het ontwerp voor deze parkeerplaats is gebaseerd op de principes van het verborgen militaire landschap.
Zonder geparkeerde auto’s oogt het terrein als een weiland in het waterlinielandschap, met enkele betonpaden, kazematten, ooievaarsnesten en tankversperringen.
Pas bij nader beschouwing valt het oog op de verscholen parkeervakken, de nummertegels en de drakentanden in een strenge militaire orde. 

Het parkeerterrein ligt óp het oude maaiveld en het archeologische monument en is volledig verwijderbaar en te recyclen.
Voor de betonnen paden is ViaVerde-beton gebruikt, dit bevat vrijwel geen cement en beperkt de CO2 uitstoot.
Door toepassing van grasstenen en baksteensplit is het materiaalgebruik sterk gereduceerd.

uitvoering; 2012