ANDERZIJDSA67

Opdrachtgever: Kunstloc Brabant, Staatsbosbeheer, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Ism; Feddes Olthof,  Altenburg & Wymenga,  TNO, Willems, Sunrock,, Yksi connect, Karlijn Kerstens (stagiair WUR)

Er zijn van die snelwegpassages waar je je vooraf op kunt verheugen, waarvoor je misschien zelfs even omrijdt…
Zo’n passage willen wij veroorzaken met AnderzijdsA67: ‘anderhalve minuut aan schoonheid en verwondering langs de A67’
(=2,5km bij 100km/uur)

Anders dan reguliere geluidsschermen omvat het ontwerp van AnderzijdsA67 een brede uitsnede waarin bermzone, geluidskunstwerk en landschap een integrale samenwerking aangaan.
De spiegelwand als geluidsscherm met rijk beplante bermzone, biedt de automobilist op de A67 een spectaculaire landschappelijke ervaring tijdens de passage en levert tegelijk een geluidsreductie van 15 dB.
Het geluidskunstwerk bestaat uit een modulaire constructie van duurzame materialen. De dakconstructie ondersteunt 3 ha zonnepanelen waar zo’n 4,5 MW duurzame energie wordt opgewekt. Een infiltratiesysteem maakt het mogelijk zo’n 18.000 m3 regenwater per jaar op te vangen en daarmee verdroging van de heide en agrarische velden tegen te gaan. Ecologische kwaliteit wordt gerealiseerd door de integratie van nest- en foerageermogelijkheden in en rond het kunstwerk en door de biodiversiteit in het omliggende (hei, ven, veld en bos) landschap te versterken.


Eind 2022 is door 8 wethouders van 8 gemeentes langs snelweg A67 het manifest klimaatcorridor A67 ondertekend,
AnderzijdsA67 is hierbij voortrekker en aanjager.