ZICHT•RELATIE

ZICHT • RELATIE
Redoute Revensweert | Redoute Ossenwaard | Redoute Carvium Novum | Redoute Geuzenwaard |
Deze vier uitkijkheuvels of ‘kiekovers’ herinneren op eigentijdse wijze aan redoutes of wachttorens uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Die wachttorens maakte deel uit van de Mauritslinie: de linie van vestingen, schansen en redoutes die prins Maurits van Oranje had laten aanleggen langs de grote rivieren. De prins maakte dankbaar gebruik van het rivierwater om het kwetsbare hart van de Republiek te beschermen als het veldleger ver van huis opereerde. De Mauritslinie kon worden versterkt door gebieden aan de zuid- en oostkant ervan onder water te zetten.

De uitkijkheuvels hebben een piramidale vorm die zich steeds voegt naar de landschappelijk situatie. Als een kompas wijzen de ribben van de piramides naar de 4 windrichtingen. Een vierkante meidoorn vluchthaag is steeds 45˚ gedraaid ten opzichte van de basis van de piramide. Op de top staan geometrische zitobjecten met in relief gedichten die verhalen over de geschiedenis en de toekomst van de verschillende locaties. De redoutes liggen onderling telkens op zichtafstand.

De uitkijkheuvels staan symbool voor de beslissende rol van de rivieren – het water – in de strijd voor de Nederlandse vrijheid. De creativiteit waarmee daarbij het water werd benut kan inspiratie zijn in een tijd dat we weer vindingrijk moeten leren omgaan met water om een nieuwe vijand het hoofd te bieden: de klimaatverandering.

Uitgevoerd van 2015 tot en met 2020
Opdrachtgever; Gemeente Zevenaar/ Lobith
Advies; Ferdinand van Hemmen. Gedichten; Rien van de Heuvel