CAMOUFLAGE

Parkeerplaats bij fort Vechten, centrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met een capaciteit van 250 auto’s, 100 fietsen en 2 bussen.
In opdracht van de provincie Utrecht, in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten.

Al voor we fort Vechten bezoeken ervaren we een bijzondere plek in het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het ontwerp voor deze parkeerplaats is gebaseerd op de principes van het verborgen militaire landschap.
Zonder geparkeerde auto’s oogt het terrein als een weiland in het waterlinielandschap, met enkele betonpaden, kazematten, ooievaarsnesten en tankversperringen.
Pas bij nader beschouwing valt het oog op de verscholen parkeervakken, de nummertegels en de drakentanden in een strenge militaire orde. 

Het parkeerterrein ligt óp het oude maaiveld en het archeologische monument en is volledig verwijderbaar en te recyclen.
Voor de betonnen paden is ViaVerde-beton gebruikt, dit bevat vrijwel geen cement en beperkt de CO2 uitstoot.
Door toepassing van grasstenen en baksteensplit is het materiaalgebruik sterk gereduceerd.

uitvoering; 2012

 

TRECHTEREN

TRECHTEREN “landinrichting Enschede-Zuid, kunst in de stadsrand”
in opdracht van gemeente Enschede en in samenwerking met de gemeente, DLG-oost en het waterschap Regge en Dinkel.

Gemeente Enschede werkt aan een netwerk van struin-, wandel- en fietspaden rond de stad. Ten zuiden van Enschede kruist dit zogenaamde ‘rondje Enschede’ een open landschap met slootjes, landbouwkavels en smalle weggetjes. Door dit gebied wordt een strook met natuurontwikkeling en een meanderende beek aangelegd.

‘Drecht, dracht, tricht’… zijn termen die verwijzen naar het latijnse woord ‘trajectum’ in de betekenis van ‘doorgetrokken’, een doorwaadbare plaats in een waterstroom.
TRECHTEREN is een werkwoord én een strategie. De Trechters veroorzaken een gedrag, zowel in het water als bij de wandelaar, dat condenseert in een natuurlijk meanderende beekbedding én een zich spontaan vormend padenpatroon, niet vooraf ontworpen, netjes ingetekend en vervolgens nauwkeurig vastgelegd.
Op enkele strategische plekken zijn RVS keringen in het beekdal geplaatst.  Vanuit de oevers lopen vloeiende bogen naar het midden van de beek, waar ze elkaar nét niet raken. Door de vorm van de Trechters als ‘knijpconstructie’ ontstaat een vernauwing in het stroomprofiel van de beek. Het water wordt even tegengehouden en stuwt op tot een vloeiveld.
Tijdens drogere periodes zal het gebied hierdoor meer water bergen. De TRECHTERS zijn in nauw overleg met de hydrologen van het waterschap gedimensioneerd zodat ze extreme piekafvoeren kunnen verwerken.

Oplevering 2012
uitvoering; juni 2012 mmv. Segno d’Arte
HIER kunt het projectboekje downloaden