KEERZIJDE

KEERZIJDE  een opdracht van de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland en in samenwerking met gemeente Beverwijk in het kader van de aanleg van de Westelijke Randweg (N197) om Beverwijk.

Al in de 8e eeuw was de Scheybeeck de begrenzing tussen de landgoederen Adrichem en Beverhem. Tot op de dag van vandaag vormt deze duinrel de gemeentegrens tussen Velsen en Beverwijk. Vondel schreef in de 17e eeuw het gedicht ‘Beecksangh’ op Huize ‘Scheybeeck’ en Herman Gorter schreef in het voorjaar van 1887 op Huize ‘Beecksangh’ ‘het heele begin van Mei’ (“Een nieuwe lente, een nieuw geluid…”).

Het subtiele lijntje van de Scheybeeck wordt nu doorkruist door de dikke streep van de Westelijke Randweg. KEERZIJDE bestaat uit RVS-strips op vlonderplanken evenwijdig aan elkaar en aan de weg, maar haaks op de stroomrichting van het beekje. De strips torderen halverweg, waardoor een zilveren golfje door het glanzende oppervlak lijkt te kabbelen. De strips verbeelden tegelijkertijd de bladspiegel van een strofisch* gedicht. Aan de Beverwijkse kant is in het oppervlak van enkele strips Beecksangh van Vondel gepolijst en aan de Velsense zijde kunnen enkele regels uit Gorter’s ‘Mei’ worden gelezen. Door het lijntje van de Scheybeeck over de Westelijke Randweg heen te tillen verbindt KEERZIJDE de historie van deze plek met de realiteit van vandaag. Zo markeert ze een omslagpunt op de scheidslijn tussen twee gemeenten als keerzijde van de moderne tijd(?)

*Een strofe is een onderdeel van een gedicht tussen twee witregels, ‘strofe’ van het Griekse ‘strophé’ betekent letterlijk ‘omwenteling’.

ontwerp; 2010
uitvoering; mei 2011 mmv. Segno d’Arte
Voor meer informatie over dit ontwerp zie de brochure KEERZIJDE