DEJA VU

Reconstructie van Huize Moerenburg, Tilburg ism MTD Landschapsarchitecten, Ed Kooiman en Joost van Hezewijk

Door de geschiedenis een klein zetje te geven valt het beeld dat wij van Huize Moerenburg hebben (met als enige bron een schilderij uit 1700) vrijwel naadloos samen met het helofytenfilter in het huidige landschapsplan van MTD. Door de monumentale as in het gebied te projecteren groeit de van oorsprong zuiver functionele layout van het helofytenfilter uit tot een visuele echo van de monumentale baroktuin op het schilderij. Mijn stelling is daarom dat dit anonieme schilderij van Huize Moerenburg dé legitimatie vormt voor dit ontwerp van MTD. Zonder het schilderij op ons netvlies mist park Moerenburg haar ‘pointe’. Het schilderij hoort er dus bij, letterlijk! Niet de reconstructie van Huize Moerenburg, maar het schilderij zélf, met haar houterige, en vertekende perspectief, moet beeldbepalend zijn.
Het huis en de tuin stammen uit de stijlperiodes van de Renaissance (huis) en de Barok (tuin). Deze stijlperiodes omvatten in Noord-Europa ongeveer de periode 1600 tot 1750, de periode van de Verlichting in Noord-Europa. In de wetenschap en de kunsten worden talloze ontdekkingen en uitvindingen gedaan, zoals het centraal perspectief. In parken worden lanen in een vertekend perspectief aangelegd waardoor ze langer of korter en gebouwen imposanter lijken.
Mijn inbreng vanuit de beeldende kunst is om dit vertekende perspectief ook in de CorTen stalen reconstructie van Huize Moerenburg door te voeren, als ‘trompe-l’oeil’,  als ‘bedrogen oog’.
Als u nu het opgekantelde vlak met het vervreemdende perspectief  bestijgt neemt u als vanzelf een hoger standpunt in en ontvouwt zich een prachtig overzicht over het helofytenflter als een déjà vu van het schilderij uit 1700. Niet alleen de ruimte wordt hier gekanteld, ook de tijd krijgt een zetje. De zonnewijzer is niet haaks op het zuiden gericht, maar beschrijft wel de juiste zonnetijd.

Planperiode 2010
klik HIER voor meer achtergrond informatie