YGGDRASIL

MENTALE LANDSCHAPPEN  Yggdrasil, Asgard und Vanaheim
inzending voor ideeënprijsvraag Danevirke+Haithabu in opdracht van Schleswig Holstein (D). In samenwerking met B+B

De Danevirke is een verdedigingswal uit de vroege middeleeuwen nabij de huidige grens tussen Duitsland en Denemarken. De nederzetting Haithabu had als havenstad handelsbetrekkingen, dus culturele verbindingen tot in diep het midden-oosten. Echter, in het landschap van vandaag liggen de relicten Danevirke en Haithabu dusdanig verborgen dat je ze moeilijk kunt onderscheiden. Een vergelijkbaar verborgen aanwezigheid hebben ze in onze geschiedenis, want wat weet de gemiddelde Europeaan van de cultuur van de Scandinaviers en Vikingen uit de vroege Middeleeuwen? Danevirke en Haithabu liggen sinds midden 19e eeuw op Duits grondgebied, maar maken veel minder deel uit van de Duitse geschiedenis dan dat ze onderdeel zijn de Deens/ Scandinavische tradities. Hun zwakke imago en subtiele aanwezigheid geeft hen een moeizame uitgangspositie om zich te presenteren tegen de druk van buitenaf. Wij beschouwen de subtiele aanwezigheid van de relicten in het fysieke landschap als een bijzondere kwaliteit, maar stellen daar tegenover een heel stevige verankering voor in het mentale landschap. Er is veel aandacht voor (leesbare) geschiedenis in/van het landschap en de historische roman mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Daarom willen wij, naast enkele nieuwe relicten en rituelen in het landschap, een romancier uitnodigen tot het schrijven van een historische roman die de cultuur van de Vikingen op een veelzijdige manier behandelt en inzicht verschaft in de wijdvertakte handelsbetrekkingen van Haithabu.

ontwerpperiode; september – oktober 2009
klik hier voor een boekje over YGGDRASIL