HET GETIJDENPARK VAN SAENDELFT

HET GETIJDENPARK VAN SAENDELFT   opdrachtgever; gemeente Zaanstad

Saendelft is een uitbreidingswijk van het historische lintdorp Assendelft (N-Holland). Het stedenbouwkundige plan van Saendelft is geënt op het middeleeuwse slagenlandschap van de polders rond Assendelft. Kijken we verder terug in de geschiedenis van het gebied dan zien we hier het OerIJ als een getijdengeul in directe verbinding staan met de Noordzee.
Het stedenbouwkundige plan van Saendelft kenmerkt zich door langgerekte, groene assen tussen de bouwblokken, de ‘groene dragers’. Hierdoor is overal in de wijk de horizon ‘aanwezig’. Op enkele plaatsen op zo’n ‘groene drager’ bevinden zich grote ovaalvormige ruimtes. De ovalen zijn telkens iets gedraaid ten opzichte van zo’n ‘groene drager’.

Ovaal 1 is het projectgebied voor deze kunstopdracht en bevindt zich in Saendelft West, gedeelte ‘Parkrijk’. Wat opvalt aan Ovaal 1 is haar exacte noord-zuid oriëntatie. Ze maakt zich hierdoor los van de toevallige oriëntatie van het stedenbouwkundige raster en richt zich als een kompasnaald naar het aardmagnetisch veld. Zo verankert ze Saendelft met haar bewoners in een groter, kosmisch verband.

schetsontwerp; 2008
onthulling op 21 juni 2009 om 13.41 uur; ‘zonnewende’.
Voor meer informatie over de achtergronden en details zie HET GETIJDENPARK VAN SAENDELFT
Voor een gedetailleerde uitleg over de zonnewijzer zie ANALEMMA
Uitvoering en realisatie ism Segno d’Arte