WASSENDE MAAN

DE WASSENDE MAAN
landschapskunst in het natuurontwikkelingsgebied de Noordwaard (Brabantse Biesbosch).
opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied (LNV) i.s.m. Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS = KUNSTLOC)

Sinds begin jaren ’90 koesteren D.L.G. en Staatsbosbeheer plannen voor natuurontwikkeling in polder De Noordwaard (600 ha) met open verbindingen naar de Nieuwe Merwede en de Amer. De ontwikkeling van natte natuurgebieden blijkt in dit deel van de Biesbosch op een heel natuurlijk manier samen te vloeien met het streven naar meer ‘Ruimte voor de Rivier’. Het verhaal van voortschrijdende inzichten en actie op reactie op waterstaatkundig gebied slingert als een labyrint door onze vaderlandse geschiedenis en heeft geleid tot een waar doolhof aan kanalen, stuwen, gemalen, dijken en kades. Het labyrint of het doolhof geldt als een zeer bruikbare metafoor voor onze eeuwenlange strijd met het water. Een labyrint in de Noordwaard markeert het moment waarop weer een nieuwe richting wordt gekozen in ons ‘waterstaatkundige doolhof’, maar het zijn de seizoenen en het weer, de zon en de maan en eb en vloed die in hun gezamenlijke rituele dans de richting van onze zoektocht bepalen.

Voor meer informatie over dit ontwerp zie de brochure WASSENDE MAAN

ontwerp; 2005
oplevering: 2008