VRAGEN EN GRAVEN / HET VERHAAL VERBEELD

VRAGEN EN GRAVEN / HET VERHAAL VERBEELD in opdracht van provincie Zuid-Holland

Zes schetsontwerpen voor archeologische vindplaatsen;

  1. ‘Collage’ Develstein Een kasteelplaats te Zwijndrecht (Develsteincollege)
  2. Een verstoord patroon in de ‘Slagen van Graafland, een herstructureringsgebied in Groot-Ammers (Liesveld)
  3. Trijntje / de Wissel Een opgraving onder de Betuwelijn in Hardinxveld-Giessendam
  4. Het Caleidoscopisch Landschap van De Horn Een woningbouwlocatie in Rijnsburg (Katwijk)
  5. SENSUS Een Romeins castellum in Zwammerdam (instelling voor verstandelijk gehandicapten De Bruggen)
  6. De oneindige verbinding tussen culturen De limesweg bij de Wierickerschans te Bodegraven

Een interdisciplinair ontwerpproces tussen archeologie, beeldende kunst en landschapsarchitectuur.
Een periode van ‘vragen en graven’ heeft genoeg materiaal naar boven gehaald om als grondstof te dienen voor zes mooie verhalen.
De verhalen zijn vertaald in ruimtelijke plannen en worden toegelicht in het boek ‘Het Verhaal Verbeeld’, een uitgave van de provincie Zuid-Holland.

In samenwerking met Marcel Eekhout PARKLAAN landschapsarchitecten en Ivar Schute RAAP Archeologisch Adviesbureau
ontwerp; 2007