VAN BRON TOT DELTA

VAN BRON TOT DELTA
in samenwerking met B+B en LoosvanVliet
in opdracht van provincie Noord Holland

De BlaricummerMeent is een nieuwbouwwijk ten noorden van Blaricum, ten oosten van Huizen en grenzend aan het Gooimeer. Archeologisch onderzoeksbureau Raap heeft voor dit project diepgravend onderzoek verricht. Bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw B+B heeft zich laten inspireren door de archeologische en geologische verhalen onder het maaiveld en achter de tijdshorizon. In hun DELTAMODEL vormt een meanderende rivier de centrale watergang, refererend het estuarium van de voormalige Eemdelta. Het landschapskunstwerk BRON TOT DELTA vormt een palet aan landschapstypen langs deze stroom die op hun beurt verwijzen naar de rivier. Het ontwerp verbeeldt een sprengenlandschap, een beekdal, een wetland, een kanaal en tenslotte een getijdengebied. Zo brengt dit landschapskunstwerk de eb- en vloedwerking terug die sinds de transformatie van Zuiderzee in IJsselmeer uit dit gebied verdwenen is.

ontwerp: 2006
verwachte uitvoering; 2015
uitwerking D.O. fase (haalbaarheidsonderzoek) in samenwerking met DHV
presentatieboekje van BRON TOT DELTA