GRID’N’GROPE

GRID’N’GROPE TIJD EN TRANSFORMATIES / tentoonstelling NAGELE

Een streng planologisch en ideologisch plan ligt ten grondslag aan het plaatsje Nagele in de Noordoostpolder, maar vandaag ziet de wereld er volkomen anders uit dan 50 jaar geleden, toen idealistische visioenen nog resulteerden in dit soort architectonische voorbeeldprojecten. Nagele is nu een monument en wordt geconserveerd, maar tegelijkertijd wonen er mensen die deel uitmaken van een turbulente maatschappij in volle ontwikkeling. Het strenge regime van het grid, waar de weidse horizon van de polder is afgeschermd door de bomenrand, kan niet voorkomen dat er krachten van buitenaf inwerken en op meer of minder zichtbare wijze structuren beïnvloeden en veranderen.

48 helderblauwe kruisjes drijven in het roestbruine water van de Nagelervaart.
Wind en stroming hebben invloed op ligging en positie van de kruisjes.
Soms wordt het strenge raster leesbaar maar even later kan het beeld een volkomen chaotisch aanzien geven.
Maar wát het patroon ook doet, de onderliggende orde ’trekt aan de touwtjes’.
(grid=raster, grope=’tastend zoeken’)

mei – oktober 2003

WHISPERING GEOMETRY

Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten organiseerde in het Siegerpark in Amsterdam PROTOPARK;  creatieve experimenten met de openbare groene ruimte.

Onder het wateroppervlak van een vijvertje wellen 4 synchrone luchtbellen op met een interval van telkens 10 seconde
als referentie aan de gasvorming in de venige ondergrond van Amsterdam.
Waar de uitdijende cirkelgolven elkaar kruisen ontstaat in een oogwenk een geometrische interferentiepatroontje.

zomer 2002